19 Junio, 2019    Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya